Skip to main content

In dit rubriekje lees je kort & krachtig een mooi feitje over hout.

Geluidsoverlast. Een thema waar men zich bij houtbouw zorgen over maakt. Ook bij houtbouw anno nu is een goede akoestiek een aandachtspunt. Maar met de juiste expertise, aanpak en afwerking voldoet het prima aan het gewenste niveau van de wettelijke normen.

Bij akoestische prestaties van bouwmaterialen hebben we het over twee dimensies: contactgeluid en luchtgeluid. Een schuivende stoel of schoenen met hakken zijn voorbeelden van contactgeluid die tot overlast kunnen leiden. Het horen van muziek en harde stemmen vanuit een andere ruimte in het pand noemen we luchtgeluidsoverlast. Omdat hout een licht materiaal is, worden vooral lage geluidsfrequenties makkelijk doorgegeven.

Door massa aan vloeren en wanden toe te voegen wordt geluidsoverdracht relatief eenvoudig verholpen. Denk aan het toevoegen van granulaat tussen de vloerbalken. Bij een zwevende vloer worden de vloerdelen op akoestische steunpunten gezet die doorgifte van geluid verminderen. Welke oplossing je waar en hoe toepast, en welk type isolatiemateriaal je moet gebruiken, dat wordt vooral bepaald door het type constructie en de gekozen afwerking.

Geluidsisolatie door toevoeging van granulaat, bij voorkeur gemaakt van reststromen uit de bouw.

Hoe weet je waar de akoestiek aan moet voldoen?

De eisen voor de geluidswering voor gebouwen vind je terug in het Bouwbesluit. De bepalingsmethoden voor de toetsing van deze geluidseisen zijn vastgelegd in de ‘NEN 5077’. Dat is de norm vanuit de Rijksoverheid die aangeeft hoe er gemeten en gerekend moet worden.

De norm geeft bepalingsmethoden voor:

  1. Geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies van een ruimte of gebouw;
  2. Luchtgeluidisolatie tussen ruimten in een gebouw of tussen ruimten van twee gebouwen;
  3. Contactgeluidisolatie tussen ruimten in een gebouw of tussen ruimten van twee gebouwen;
  4. Geluidniveaus in ruimten van een gebouw veroorzaakt door in werking zijnde installaties;
  5. Nagalmtijd in een ruimte in een gebouw.

Meer informatie? Klik op onderstaande bronvermelding(en) of stuur ons een mailtje.

Stuur een mail
Bron: LTS
Bron: Sustainer
Bron: SHR
Bron: Rijksoverheid

© Foto’s: Unbrick; Sustainer.