Skip to main content

In dit rubriekje lees je kort & krachtig een mooi feitje over hout.

Bomen groeien traag. Vanuit die wetenschap is het best plausibel te denken dat een toenemende vraag naar houtbouw wel eens tegen een tekort aan bomen kan aanlopen. Zeker als al dat hout ook nog duurzaam moet zijn. Gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten.

De veelgehoorde – en begrijpelijke – angst voor een grootschalige negatieve impact op het Amazonegebied, is in dit kader gelukkig geen reële. Nagenoeg al het hout dat voor houtbouw wordt gebruikt betreft geen hardhout, maar naaldhout dat uit duurzaam beheerde Europese bossen komt.

En alleen al in de Scandinavische landen, de Baltische Staten, Oostenrijk, Polen en Duitsland groeit jaarlijks veel meer duurzaam beheerd bos aan, dan er jaarlijks nodig is voor alle houtbenodigde industrieën. De bouwsector is daarbij bovendien verre van de grootste afnemer.

Al zou de gehele jaarlijkse woningbouwopgave in Europa met houtbouw moeten worden opgelost, zelfs dan doen we aanspraak op een beperkt deel van wat er jaarlijks aan voorraad overblijft.

Er is in Europa dus meer dan voldoende duurzaam hout om aan een sterk groeiende vraag naar houtbouw te voldoen.

Europees bosbeheer in perspectief

  • Europese bosareaal is sinds 2000 toegenomen met 9 mio hectares
  • Aangroei per jaar = ca. 1 mrd m3
  • Oogst per jaar = ca. 600 mio m3
  • Ter illustratie: de bouw van 300.000 houtbouw woningen vraagt ca. 15 mio m3/jaar (= nog geen 4% van het jaarlijkse overschot)
  • Alleen Zweden produceert al meer dan 15 mio m3/jaar
  • In Finland groeit ca. elke 14 seconden een huis (van gemiddeld 50m3)
  • Duitsland bestaat voor een derde uit bossen

Meer informatie? Klik op onderstaande bronvermelding(en) of stuur ons een mailtje.

Stuur een mail