Skip to main content

In dit rubriekje lees je kort & krachtig een mooi feitje over hout.

Of een woning van hout mooier is dan van fossiel-intensieve materialen dat moet ieder voor zich uitmaken, maar dat het biobased materiaal een circulaire keuze betreft is een feit. Sterker, je kan het zelfs dubbel circulair noemen. Hoe zit dat?

Hout valt als bouwmateriaal onder de zogenaamde ‘regeneratieve’ grondstoffen, ofwel ‘hernieuwbaar’. Dat maakt het voor de bouw een zeer geschikt circulair product. Zodra bomen worden geoogst worden ze tijdens meerdere levensfases hoogwaardig gebruikt, om uiteindelijk als biomassa te kunnen dienen. Dat is inmiddels dan wel zo’n 150 – 200 jaar na de oogst van de boom.

Wat bedoelen we dan met ‘dubbel circulair’?

Bedenk dat bouwen met beton en staal een veel grotere impact op de aarde kent dan bouwen met hout en andere biobased materialen. Behalve de ‘circulaire cascade’ van houtbouw (zie schema), vermijd je dus tevens de milieubelasting van het bouwen met deze fossiel-intensieve grondstoffen: dubbel circulair.

Het hernieuwbare cirkeltje van de ‘Circularity cascade’:

  • Aangroei van een bos
  • Oogst van bruikbare bomen
  • Verwerking van het hout in een gebouw (1e gebruiksfase)
  • Hergebruik van het hout in een ander gebouw (2e gebruiksfase)
  • Verwerking tot kleinere hoogwaardige toepassingen (kasten, plaatmateriaal, etc)
  • Verwerking tot biomassa
  • CO emissies worden opgenomen door aangroeiend bos

Meer informatie? Klik op onderstaande bronvermelding(en) of stuur ons een mailtje.

Stuur een mail
Bron: Tomorrow's Timber