Skip to main content

In dit rubriekje lees je kort & krachtig een mooi feitje over hout.

Hout is een slim materiaal. Functioneel slim. Het is licht, flexibel, klimaatregulerend, snel, duurzaam, hernieuwbaar, modulair én circulair. Kortom, hout is behalve een milieuvriendelijke keuze ook een slimme keuze. Mits wij het ook slim toepassen, dat wel. 

Want ondanks alle slimme eigenschappen kleeft er aan houtbouw vaak nog een twijfelachtig imago. Aan het materiaal ligt dat niet, wel aan de manier waarop we het vaak nog (verkeerd) toepassen.

Met droge ogen zou je kunnen stellen dat het grootste nadeel van bouwen met hout de mens is, die ermee moet werken. Hout kan als bouwmateriaal namelijk decennialang probleemloos meegaan, maar dan moet je wel weten hoe je met hout ontwerpt, produceert en bouwt. Dat vraagt om specifieke kennis die afwijkt van wat je als betonbouwer gewend bent. Je moet jezelf dus ook wat slimmer maken. We helpen je alvast een beetje op weg.

Hout is flexibel en modulair

Hout is super flexibel, enorm ontwerpvrij, en makkelijk te repareren en te bewerken voor specifieke toepassingen. Dat maakt het ook als geen ander materiaal geschikt om modulair mee te bouwen: met verschillende losmaakbare elementen 3D modules bouwen, waarmee je vervolgens een gebouw vormgeeft.

Modulaire bouw is vervolgens weer uitermate geschikt als industriële bouwmethode, waarbij de modules in een overdekte fabrieksruimte geprefabriceerd worden. Dat gaat nagenoeg foutloos, omdat het digitale ontwerp van de verschillende houten elementen rechtstreeks de freesmachine aanstuurt. Vervolgens is het relatief snel in elkaar te zetten, wat wenselijk is voor de woningvraag naar meer (betaalbare) huizen.

De voordelen van een gecontroleerde fabrieksomgeving zijn ook niet mals. Zo worden de houten elementen tijdens de productie niet blootgesteld aan weersinvloeden. Hetzelfde geldt voor werknemers, waardoor het verzuim kan dalen. En de productiekosten kunnen tot wel dertig procent gereduceerd worden t.o.v. niet-fabrieksmatige productie.

Al met al is een industriële, modulaire aanpak dus een zegen voor mens, milieu en portemonnee.

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Een slimme keten is ook cruciaal

Als je al de pientere kenmerken van hout voor waarheid aanneemt, dan kan je je afvragen waarom de revolutie nog niet vol op stoom is.

Een belangrijke verklaring hiervoor is dat je de houtbouwketen in Nederland op dit moment kunt vergelijken met een talentvolle, enthousiaste adolescent, die nog moet uitgroeien tot volwassenheid. Los van productiefaciliteiten en de daarbij benodigde kennisketen (leerstoelen), moet iedereen – van vastgoedspecialist tot eindgebruiker – de voordelen van houtbouw gaan snappen en omarmen. Op die manier groeit de vraag, de capaciteit én de ervaring.

Maar bij volwassen worden hoort ook een opvoeding o.b.v. vertrouwen en durven loslaten. In dit geval is de politiek daarvoor verantwoordelijk. Zolang zij de adolescent klein houden met remmende wet- en regelgeving, laat de revolutie nog onnodig lang op zich wachten.

Een beetje dom, hoor je Máxima al zeggen.

Hout is hernieuwbaar en herbruikbaar

Een bouwmateriaal dat – net als maïs of koren – na het oogsten steeds weer voldoende aangroeit. Wie kan daar tegen zijn. Het is een van de slimste keuzes voor een betere toekomst. Het groeit weliswaar niet zo snel als een gewas, maar mits deskundig verwerkt, kan je hout minstens zo lang in een gebouw toepassen als de aangroei van dezelfde hoeveelheid hout duurt.

Bovendien wordt bij houtbouw in alle fases van de keten steeds vaker rekening gehouden met hergebruik van de grondstoffen en halffabricaten na de geschatte gebruiksduur. Al in de tekenfase wordt dan al ‘losmaakbaar’ ontworpen, o.a. met houtverbindingen die in sommige gevallen zelfs lijmloos kunnen.

En als het materiaal na meerdere levens dan echt op is (en dus ook niet meer voor recycling geschikt), dan is het fijn dat het volledig en CO₂ neutraal afbreekbaar is. Door verbranding kan het worden omgezet in groene energie. En ja, dat stoot CO2 uit, maar dat zal nooit meer zijn dan de bij de groei opgeslagen hoeveelheid CO2. Dat maakt het volledig CO2-neutraal.

Hout is licht en snel

Ook slim van hout: lichter zijn dan conventionele bouwgrondstoffen. Nu kan je denken dat lichter ook ‘zwakker’ betekent, maar dat niets minder waar is vertellen we je in een volgende Houten Waarheid.

‘Lichter’ betekent vooral ‘minder’: minder bouwtijd, minder transportbewegingen naar de bouwplaats, minder zware bouwmachines (vaak zelfs elektrisch), minder fundering, minder uitstoot, minder afval en minder overlast.

Het maakt hout ook ideaal voor het verdichten van steden, iets wat nu actueler is dan ooit. Denk aan lastig bereikbare bouwlocaties, zachte ondergronden, maar ook het optoppen en uitbuiken van bestaande gebouwen.

Meer informatie? Klik op onderstaande bronvermelding(en) of stuur ons een mailtje.

Stuur een mail
Bron: SHR
Bron: Bouwen aan een houten toekomst
Bron: NBVT
Bron: TU Delft

© Foto’s: Freepik.com ; Barli