Skip to main content

In dit rubriekje lees je kort & krachtig een mooi feitje over hout.

Volgens het verhaal van de drie biggetjes zouden huizen van hout niet stevig zijn, eerder een tochtig speeltje voor de elementen. Dit fabeltje staat symbool voor de kwaliteit die soms nog wordt toegedicht aan ‘houtbouw’: gehorig, krakende vloeren, en niet warm te stoken. Het is dan ook echt een verzinsel. In het echt bouwen we heel anders met hout. Stevig, stabiel én goed geïsoleerd, mits bij de uitvoering wel belangrijke aandachtspunten in acht worden genomen.

Houtbouw anno nu

Dat hout als materiaal isoleert, is eigenlijk best een bekend gegeven. ‘Liever met blote voeten op een houten vloer, dan met schoenen op koud beton’, wordt wel eens gezegd. Om te begrijpen hoe je dit isolerende vermogen van hout optimaal benut bij houtbouw, is het zinvol om te weten hoe we tegenwoordig bouwen. We onderscheiden grofweg twee manieren van bouwen met hout:

  • het bekendere houtskeletbouw (HSB)
  • en het veel jongere massiefhoutbouw (m.n. CLT).

Bij de eerste methode (HSB) bouw je letterlijk een skelet van het gebouw op met houten kolommen en liggers die het gebouw constructief dragen. Daartussen plaats je geïsoleerde vloeren en wanden naar keuze. Bij massiefhoutbouw worden wand- en vloerelementen gebruikt die op zichzelf al constructief dragend en isolerend zijn, omdat ze bestaan uit meerdere lagen verlijmd en samengeperst hout.

Beide methodes kenmerken zich door hun warmtecomfort, waarbij de zelfregulerende werking zorgt voor gelijkmatige temperaturen. HSB warmt wel wat sneller op (en koelt sneller af) dan massiefhoutbouw.

Buitengevelisolatie

Het isoleren van de buitengevel vraagt wat extra kennis en aandacht. Vaak heeft het aan de binnenzijde een binnenplaat en evt. een dampremmend membraan. Aan de buitenzijde heeft het een waterkerende folie of plaat, waartegen nog een gevelisolatie kan worden bevestigd. En daarop komt dan weer een afwerklaag van meerlaags pleisterwerk en/of steenstrips of houten gevelbekleding. Er zijn ook opbouwvarianten mogelijk die dampopen worden gebouwd, waarbij folies achterwege blijven. Zolang er geen vochtophoping plaatsvindt in de constructie en de buitenzijde dampopener is dan de binnenzijde, dan is dat een prima oplossing. Hoe minder afwerking er nodig is, des te meer je ook de warme uitstraling van hout ervaart.

Houten kozijnen

Het isolerend vermogen van hout geldt overigens ook voor de toepassing in kozijnen, die in de houten buitengevel elementen worden aangebracht. Ondanks andere berichten in de markt, presteert een houten kozijn (in combinatie met een juiste aansluiting op het houten element) uitstekend op isolatiewaarde. Ruim genoeg om eenvoudig minimaal te voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit, en zelfs veel beter.

Naast het bepalen van de isolatiewaarde van een houten kozijn, is de luchtdichtheid van een gevelelement van belang om het energieverlies te beperken. Om die te bepalen, wordt de luchtdoorlatendheid gemeten. Door metingen uit te voeren vooraf in het laboratorium en tijdens de verschillende bouwfases wordt de kwaliteit bewaakt en kunnen eventuele onverwachte lekkages voortijdig worden voorkomen.

Hoe meer de afdichting in het prefab proces wordt meegenomen, des te beter toleranties zijn op te vangen en te verwerken voordat de elementen de bouwplaats bereiken. Want op dat punt worden op de bouwplaats nog steeds de grootste fouten gemaakt. Een goede luchtdichte gebouwschil kan het energieverlies tot wel 30% beperken.

Goed isolerend bouwen met hout vereist dus specifieke kennis en aandacht, maar als dat in orde is voldoet het minstens zo goed, of zelfs beter, als bouwen met conventionele materialen.

‘Liever met blote voeten op een houten vloer, dan met schoenen op koud beton’

Aandachtspunten bij het aanbrengen van buitengevelisolatie:

  • Ondergrond: m.n. bij overgangen van bouwdelen en materialen waarop deze wordt aangebracht gelden strenge eisen. Voorkomen moet worden dat er ontoelaatbare vervormingen optreden die tot scheurvorming leiden in de isolatie of het gehele buitengevelisolatiesysteem.
  • Houten element: de stijfheid en de vlakheid moeten voldoen aan gestelde eisen. Daarnaast dient het houtvochtgehalte van de houten delen niet te hoog zijn.
  • Plaatmaterialen: aan de buitenzijde dienen deze schroefvast, vochtstabiel en voldoende vocht absorberend te zijn.
  • Buitengevelisolatie: de bevestiging ervan en het aanbrengen van pleisterwerk dient minimaal te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de BRL 1328 en de URL 0735. Voor het aanbrengen van steenstrips is er een nieuwe BRL 1330.
  • Houten kozijnen: de aansluiting tegen het houten element met gevelisolatie moet goed luchtdicht zijn. Dit voorkomt dat er water eenvoudig in de constructie terechtkomt.

Meer informatie? Klik op onderstaande bronvermelding(en) of stuur ons een mailtje.

Stuur een mail
Bron: SHR.nl
Bron: Orga architect

© Foto’s: Startblock; Unsplash.